Turistička zajednica grada Solina, hotel President Solin i grad Solin, u okviru 5.Međunarodnog kongresa povijesnih gradova, koji će se održati od 26-29.ožujka 2019.godine u hotelu President Solin, će dodijeliti u tri kategorije međunarodnu kulturno turističku nagradu „Plautilla“ za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpetacije i zaštite kulturne baštine te promidžbe i distribucije kulturno turističkih proizvoda.