Iva Carević Peković

Iva Carević Peković

Iva Carević Peković

Iva Carević Peković, diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta počela je raditi u građevinskim tvrtkama u sklopu tima za pripremu projekata te je stečena znanja primijenila kasnije na terenu na svim razinama vodstva. Kao voditeljica projekta završila je niz projekata, uključujući projekte stambenog karaktera i područja kulturne baštine. Uz stručni rad završila je i poslijediplomski specijalistički studij na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za graditeljstvo. Studirala je upravljanje rizicima, ograničenjima i promjenama u rekonstrukciji objekata kulturne baštine.

2014. godine postaje ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika. Kao direktorica, vodila je brojne projekte obnove zgrada u povijesnoj jezgri. Imenovana je koordinatoricom za izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom Dubrovnika. Vodeći je kreator aplikacijske dokumentacije i voditelj projekta Lazareti – kreativni centar Dubrovnika kojeg sufinancira Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj. Od rujna 2018. radi u Zavodu za obnovu Dubrovnika kao konzultant za pripremu i nadzor projekata.