Mario Matijević

Mario Matijević

Mario Matijević

7. veljače 1984. diplomirani teolog, zaposlen u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin gdje ponajprije kroz nakladničku djelatnost, mjesečnik Solinska kronika i znanstveni časopis Tusculum radi na očuvanju, promicanju i razvoju bogate solinske kulture i kulturne baštine. Kroz zasebne publikacije i biblioteke, priređivanje izložbi, predavanja, te popularno-znanstvene i znanstvene projekte, a u suradnji s odsjecima fakulteta Sveučilištâ u Zagrebu i Splitu, drugim obrazovnim i kulturnim institucijama doprinosi očuvanju i promicanju ostavštine i djela brojnih solinskih velikana, bogate solinske baštine i povijesti općenito. Jedan je od osnivača i trenutačni predsjednik Društva prijatelja solinske baštine.