Sara Popović

Sara Popović

Sara Popović

Sara Popović diplomirala je arheologiju 2007. na Sveučilištu u Zagrebu i doktorirala 2016. godine na Sveučilištu u Ljubljani. Arheologijom se bavi na razini krajolika, pri čemu koristi cijeli niz neinvazivnih metoda od aeroarheologije, daljinskog istraživanja, GIS-a te primjene ostalih digitalnih tehnologija u arheologiji. Njeno glavno polje interesa je monitoring krajolika i ocjena rizika kulturne baštine s ciljem uspješnije zaštite i upravljanja.

Od 2008. do 2010. radila je kao kustosica u Muzeju Staroga Grada na otoku Hvaru gdje je, i nakon završetka zaposlenja, vodila višegodišnja iskopavanja antičkog Farosa, dok projekt monitoringa krajolika Starogradskog polja vodi i danas. Autorica je znanstvenih i stručnih radova o ovome krajoliku koje je prezentirala na mnogim međunarodnim kongresima i pozvanim predavanjima. Također je koautorica Konzervatorske podloge – dokumenta koji propisuje smjernice za očuvanje Starogradskog polja. Osim znanstvenih, autorica je mnogih projekata vezanih uz prezentaciju Starogradskog polja i uključivanje lokalne zajednice s ciljem zaštite i razumijevanja prostora.

Trenutno radi kao poslijedoktorandica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Puli na znanstvenom projektu koji se bavi arheološkim krajolikom općine Vrsar.