Tonči Glavina

Tonči Glavina

Tonči Glavina

Tonči Glavina zvanje je stekao na magisteriju Poslovne Ekonomije (Master of Business Administration – M.B.A. )i Ekonomskom Fakultetu, smjer poslovna ekonomija – marketing, Wesley College, Dover, Delaware, SAD. Od 2007. bio je člane uprave Eklata d.o.o. i od 2014. direktor Poduzetničkog inkubatora Klis d.o.o., te je od 2017. godine državni tajnik u Ministarstvu turizma.