Turistička zajednica grada Solina, hotel President Solin i grad Solin, u okviru 3.Međunarodnog kongresa povijesnih gradova, koji će se održati od 21.-24.ožujka 2017.godine u hotelu President Solin, odlukom stručnog žirija dodjeljuju u tri kategorije međunarodnu kulturno turističku nagradu „Plautilla“ za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpetacije i zaštite kulturne baštine te promidžbe i distribucije kulturno turističkih proizvoda.

Dobitnici nagrada su slijedeći:

1) NAJBOLJI KULTURNO TURISTIČKI PROIZVOD

Nagrada se dodjeljuje onim turističkim zajednicama/ustanovama/tvrtkama/obrtima itd. za najbolji turistički proizvod koji se odlikuje kvalitetnom i kreativnom intepretacijom kulturno povijesne baštine.

Plaketa sa zlatnim znakom: Muzej Sinjske alke/Viteško alkarsko društvo Sinj za kulturno turistički proizvod „Sinjska alka“

Plaketa sa srebrnim znakom:Muzej krapinskih neandertalaca za kulturno turistički proizvod „ Muzej i nalazište krapinskih neandertalaca“

Plaketa sa brončanim znakom: Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik za kulturno turistički proizvod „Tvrđava Barone“

2) POVIJESNI GRAD/ LOKALITET/USTANOVA

Nagrada se dodjeljuje onim gradovima/lokalitetima/ustanovama koji su se istaknuli značajnim aktivnostima zaštite i  obnove kulturno povijesne baštine.

Plaketa sa zlatnim znakom: Grad Šibenik za ustanovu „Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik“

Plaketa sa srebrnim znakom: Grad Nin za povijesni grad „Nin-muzej otok“

Plaketa sa brončanim znakom: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka za lokalitet „Arheološki lokalitet i postava Cickini na otoku Krku“

3) NAJBOLJI  KULTURNO TURISTIČKI ITINERER

Nagrada se dodjeljuje za itinerere koji na kvalitetan i interpretativan način prezentiraju kulturno povijesnu baštinu grada ili područja, a mogu se odnositi na jednodnevne izlete, sedmodnevne ili city break programe.

Plaketa sa zlatnim znakom: Saga Holidays za kulturno turistički itinerer „Archaeology tour“

Plaketa sa srebrnim znakom: Acromos Titan za kulturno turistički itinerer „Balkan tour“

Plaketa sa brončanim znakom: Balkan holidays za kulturno turistički itinerer „Gastronomy tour“

Nagrada će se dodijeliti na završnoj svečanosti kongresa 23.ožujka 2017. s početkom u 19:00h u hotelu President Solin*****.