Anita Ruso

Anita Ruso

Anita Ruso

    Anita Ruso (1987.) diplomirala je povijest umjetnosti i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. Doktorirala je 2016. na Ecole Pratique des Hautes Etudes, (PSL Research University Paris). Dobitnica je nekoliko stipendija za školovanje u inozemstvu. Postdoktorski se usavršavala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u okviru istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih stručnih skupova. Autorica je tri znanstvena rada koji su objavljeni u A1 i A2 časopisima. Od 2019. radi u Muzeju čokolade Zagreb kao kustos vježbenik gdje uz brigu o kolekcijama Muzeja obavlja stručna vodstva te se uz ostatak muzejskog tima bavi pozicioniranjem Muzeja među širom i stručnom javnosti.