Dora Kušan Špalj

Dora Kušan Špalj

Dora Kušan Špalj

Dora Kušan Špalj je rođena  1966. godine u Zagrebu, a 1989. godine je  diplomirala  arheologiju i muzeologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Od 1997. godine radi u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Autorica je više izložbi, stručnih i znanstvenih radova te je voditeljica arheoloških istraživanja i radova na muzeološkoj prezentaciji i interpretaciji arheloških lokaliteta  Ščitarjevo (Andautonija) i Varaždinske Toplice (Aquae Iasae).