Dr. sc. Romana Lekić

Dr. sc. Romana Lekić

Dr. sc. Romana Lekić

Dr sc. Romana Lekić, profesorica visoke škole u trajnom zvanju,  zaposlena je kao pročelnica odjela  za turizam na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu. Dugi niz godina radila je kao predstojnica  Katedre turizma na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Stekla je doktorat u području kulturne antropologije na temu “Hrvatska tradicijska baština i kulturni turizam – mogućnosti uključivanja nematerijalne baštine preko reprezentativnih uzoraka“. Objavila je 4o tak znanstvenih i stručnih radova. Kao konzultant i predavač sudjeluje u realizaciji brojnih projekata Europske unije vezanih za kulturu i turizam  Posljednjih nekoliko godina intenzivno sudjeluje u projektima razvoja posebnih oblika turizma i DMK (destinacijskih menadžment kompanija) kao predavač te vanjski suradnik Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA-e) te drugih institucija, organizacija i razvojnih agencija iz Hrvatske i inozemstva. Gostuje kao predavač na sveučilištima u Sloveniji i Crnoj Gori na kojima drži predavanja i radionice na temu razvoja inovativnih i kreativnih turističkih proizvoda, ekonomije doživljaja i storytellinga, destinacijskog menadžmenta, interkulturalne komunikacije u turizmu i motiviranja lokalne zajednice kroz obiteljsko i društveno poduzetništvo Profesionalno usavršavanje stekla je na inozemnim fakultetima iz područja storytellinga i upravljanja doživljajem, animacije te dramske i plesne pedagogije.