Dušan Medin

Dušan Medin

Dušan Medin

    Mr Dušan Medin (1990), arheolog, kustos i menadžer u kulturi, trenutno na doktorskim studijama arheologije na Fakultetu humanističkih studija u Kopru, Slovenija. Saradnik u nastavi na predmetima o kulturnoj baštini na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, Crna Gora. Ranije je bio zaposlen u javnim ustanovama Muzeji i galerije Budve i Muzeji Kotor, gdje je bio na funkciji direktora (2018-2019). Aktivno se bavi istraživačkim radom, autor je i koautor više knjiga, naučnih, stručnih i popularnih članaka, te urednik više desetina posebnih izdanja o kulturi, nasljeđu i umjetnosti. Angažovan je i u civilnom (NVO) sektoru, gdje istražuje odnose kulture i društva u Crnoj Gori.