Ema Višić-Ljubić

Ema Višić-Ljubić

Ema Višić-Ljubić

    Ema Višić-Ljubić je rođena u Splitu. Arheologiju i rimsku književnost i latinski jezik je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Arheološkom muzeju u Splitu je zaposlena od 1993. i danas radi na mjestu višeg kustosa Priručne zbirke i lokaliteta Salona.
    Voditeljica je arheoloških istraživanja na starokršćanskim lokalitetima Salone (Marusinac, Manastirine) i sudionica mnogih istraživanja koja je Arheološki muzej u Splitu provodio samostalno ili u suradnji s domaćim i stranim znanstvenim institucijama. Sudjeluje u projektima koji obuhvaćaju konzervaciju i restauraciju salonitanskih građevina i sarkofaga smještenih in situ na Manastirinama. Pored istraživačkog rada na lokalitetima Salone glavni interes vezan je uz starokršćansko razdoblje, epigrafiju i obradu sitnog arheološkog materijala: pojasne kopče i okovi, utezi te osobito rimske naušnice.