Goran Ćorluka

Goran Ćorluka

Goran Ćorluka

    Goran Ćorluka zaljubljenik je u turizam i profesionalac. Diplomirao je na Sveučilištu u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i doktorirao na studijima turizma na Sveučilištu u Splitu, Fakultetu za ekonomiju, posao i turizam. Docent je na Sveučilištu u Splitu. Na Sveučilišnom odjelu za stručne studije drži slijedeće predmete: Upravljanje turističkim destinacijama, Selektivni oblici turizma, Osnove ugostiteljstva, Ugostiteljstvo, ekonomija i Front Office menadžment, a obnaša dužnost zamjenika pročelnika Odjela za akademske i međunarodne poslove. Goran se aktivno bavi znanstvenim istraživanjima, objavljuje stručnu nastavnu literaturu i čest je gost na događajima iz područja turizma. Da bi zaokružio svoj angažman u turističkoj profesiji, poduzetnik je u turizmu posljednjih 10 godina.