Goran Pavlov

Goran Pavlov

Goran Pavlov

    Goran Pavlov voditelj je inovacija u IRI Centru gdje koordinira 3ANGLE.ORG čvorištem posebno dizajniranim za podršku kulturnoj i kreativnoj industriji, a također je i ključni savjetnik u akceleratorskom programu usmjerenom na promociju digitalnog pripovijedanja kao novog koncepta promocije pisaca kreatorima digitalnih sadržaja .

    Kao iskusni poslovni savjetnik, njegova stručnost je poslovno planiranje, komercijalizacija inovacija i razvoj složenih poslovnih modela.

    Što se tiče turizma, bio je ključni stručnjak za turizam u projektu Interreg BaCAR, a u okviru projekta CCI4Tourism glavni je predstavnik hrvatskih partnera u timu  za razvoj inovativnih održivih i digitalnih poslovnih modela i rješenja za turizam koji promoviraju turizam te suradnja kreativne i kulturne industrije.