Jelena Latin

Jelena Latin

Jelena Latin

Rođena u Puli 1981. godine. Završila studij engleskog jezika i književnosti te hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. godine zaposlena u Istarskoj razvojnoj turističkoj agenciji (IRTA) kao koordinator e-marketing odjela na uređivanju destinacijskog portala Turističke zajednice Istre – istra.hr.
Od 2019. godine zaposlena u odjelu kulturno doživljajnog turizma kao Koordinator razvojnih projekata. Istra Inspirit odjel unutar IRTA-e djeluje od 2012. godine. Istra Inspirit vrednuje tradiciju i kulturu kroz mitove i legende Istre putem kojih se valoriziraju autentične lokacije kroz kreiranje storytelling sadržaja. Projekt je tijekom 8 godina djelovanja dobio više nagrada i nominacija za najbolja događanja.