Joško Zaninović

Joško Zaninović

Joško Zaninović

    Joško Zaninović, rođen 1969. godine u Šibeniku. Diplomirani je arheolog i profesor povijesti. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru. Radio je kao kustos u Muzeju drniške krajine te ravnatelj Gradskog muzeja Drniš. Sudjelovao je u raznim istraživačkim projektima te surađivao sa znanstvenim institucijama. Autor je nekoliko stručnih publikacija i članaka.