Juliana Vujević

Juliana Vujević

Juliana Vujević

    Juliana Vujević, voditeljica Heritage Hotela Antique Split. Nakon završene turističko-ugostiteljske srednje škole, završava studij Ekonomije u Splitu, smjer menadžment u hotelijerstvu. Od njenih prvih sezonskih poslova pa do danas, prošlo je točno 15 godina, a svaki posao bio je vezan uz turizam i ugostiteljstvo. Pred godinu dana, a nakon pet godina rada u nautičkom turizmu, odlučila se za malu promjenu okoline te zamijenila pogled na more za pogled na Dioklecijanovu palaču. Voli rad u turizmu jer smatra da je svaki posao u turizmu je različit na način da dozvoljava pojedincu kontinuirano učenje i proširivanje vidika te smatra da bi cilj uvijek trebao biti isti: domaćim i stranim gostima pokloniti autohtonu životnu uspomenu na našu destinaciju, dok istovremeno čuvamo našu baštinu kako bi i buduće generacije mogle nastaviti pričati našu priču.