Minou Esquenet

Minou Esquenet

Minou Esquenet

    Vijećnica grada Bruggea (Belgija) odgovorna za klimu, energiju, okolišnu politiku, pametni grad i upravljanje objektima. Radila je kao savjetnica odjela za socijalne usluge, savjetnica Odjela za socijalne usluge grada Bruggea (2001-2006), tajnica odjela socijalne službe Zuienkerke (2003.-2008.), tajnica odjela socijalne službe Zuienkerke (2003.-2008.), 2017-2018 Vijećnica grada Bruggea, Belgija, zadužena za ljudske resurse, rad, socijalnu ekonomiju i poljoprivredu dok je

    od 2008 do danas članica kabineta gospođe Hilde Crevits, ministrice obrazovanja Flamanske zajednice.