Miroslav Katić

Miroslav Katić

Miroslav Katić

    Dr. sc. Miroslav Katić, arheolog, ravnatelj Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. Radni vijek započeo je 1994. godine u Regionalnom zavodu za zaštitu Spomenika u Splitu. Vodio je više arheoloških iskopavanja po srednjoj Dalmaciji. Iz Splita 2007. godine prelazi u Konzervatorski odjel u Trogir gdje postaje ravnateljem 2010. Vodio je više konzervatorskih radova na sakralnim objektima Trogira, Kaštela, Segeta i Marine. Među njima su značajni bili konzervatorski radovi na trogirskoj Katedrali. Autor je tridesetak znanstvenih radova, magistrirao je 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temi Grčko – helenistička keramika Farosa. Doktorirao je 2010. godine na temi Urbani i kulturni profil antičke Isse na Filozofskom fakultetu u Zadru.