Petra Skelin Giljanović

Petra Skelin Giljanović

Petra Skelin Giljanović

    Magistra sociologije i komunikologije iz Zagreba, živi u Splitu, radi u Kaštelima. Zaposlena u IRI Centru kao komunikacijski menadžer na Interreg ADRION projektu CCI4TOURISM tj. Kulturne i kreativne industrije u turizmu. Sudjeluje u razvoju programa 3ANGLE HUB-a u Kaštelima. Radi i u Udruzi maslinara Kaštela „Mastrinka“ kao poslovni administrator i komunikacijski menadžer pri čemu sudjeluje u provedbi EU projekata „Aktivna i kvalitetna starost“ te „Lokalno društveno poduzetništvo – KAŠTELA NATIVES” kroz koji će se razvijati destinacijski turizam i poboljšati turistička ponuda Kaštela. Do sada je surađivala na nekoliko EU projekata, a osim u promociji i komunikacijama ima iskustva i u području istraživanja tržišta, javnog mnijenja te radu s djecom i mladima kroz projekt Djeca medija.