Renata Tešija

Renata Tešija

Renata Tešija

    Renata Tešija rođena je 1981.godine. Diplomirala je  Poslovnu ekonomiju na Sveučilištu Lynchburg u SAD-u (2003).  Nakon povratka u Hrvatsku nastavlja doškolovanje te se zapošljava u privatnom sektoru u turizmu na upravljačkim poslovima marketinga  i prodaje.  Posjeduje licencu za obavljanje poslova turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice.  Trenutno zaposlena kao Stručni suradnik u turizmu pri Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo,  Splitsko dalmatinske županije.  Područje interesa i djelovanja:  turizam,  kreativni turizam, destinacijski menadžement, event menadžment i nove tehnologije u službi turizma