Željko Trezner

Željko Trezner

Željko Trezner

    Željko Trezner je uključen u razne projekte, stručna vijeća i radne skupine na području tour opetatora i managementa putničkih agencija, marketinga destinacija/managementa i održivog cjelogodišnjeg turizma. Savjetnik je upravnog odbora udruge hrvatskih putničkih agencija te suradnik u Centru za odgovorni turizam u Karlovcu, a prethodno je bio zamjenik predstojnika na Odsjeku turizma na sveučilištu Vern te prodekan na Visokoj školi Aspira. Kao akademik sa snažnim poslovnim zaleđem uspješno je ujedinio teorijske teze u praktična rješenja te ih objavio u brojnim priručnicima i stručnim radovima i predstavio na više stotina radionica, seminara i konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu.