Turistička zajednica grada Solina, hotel President Solin i grad Solin, u okviru 6.Međunarodnog kongresa povijesnih gradova, koji će se održati od 23.-27.ožujka 2020.godine u hotelu President Solin, odlukom stručnog žirija dodjeljuju u tri kategorije međunarodnu kulturno turističku nagradu „Plautilla“ za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpetacije i zaštite kulturne baštine te promidžbe i distribucije kulturno turističkih proizvoda.

 

Dobitnici nagrada su slijedeći:

1) NAJBOLJI KULTURNO TURISTIČKI PROIZVOD

Nagrada se dodjeljuje onim turističkim zajednicama/ustanovama/tvrtkama/obrtima itd. za najbolji turistički proizvod koji se odlikuje kvalitetnom i kreativnom intepretacijom kulturno povijesne baštine.

Plaketa sa zlatnim znakom: Turistička zajednica grada Varaždina  za kulturno turistički proizvod „Špancirfest“

Plaketa sa srebrnim znakom: Gradski muzej Karlovac za kulturno turistički proizvod „ Muzej domovinskog rata Karlovac- Turanj“

Plaketa sa brončanim znakom: Svijet čokolade d.o.o. za kulturno turistički proizvod „Muzej čokolade“

 

2) POVIJESNI GRAD/ LOKALITET/USTANOVA

Nagrada se dodjeljuje onim gradovima/lokalitetima/ustanovama koji su se istaknuli značajnim aktivnostima zaštite i  obnove kulturno povijesne baštine.

Plaketa sa zlatnim znakom: Općina Motovun za projekt „Revitalizacija starogradske jezgre Motovuna – doživljaj Motovuna“

Plaketa sa srebrnim znakom: Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ za projekt „ Arheološka zbirka Burnum & Rimski amfiteatar Burnum“

Plaketa sa brončanim znakom: Grad Virovitica za projekt „ Dvorac Pejačević“

 

3) NAJBOLJI  KULTURNO TURISTIČKI ITINERER

Nagrada se dodjeljuje za itinerere koji na kvalitetan i interpretativan način prezentiraju kulturno povijesnu baštinu grada ili područja, a mogu se odnositi na jednodnevne izlete, sedmodnevne ili city break programe.

Plaketa sa zlatnim znakom: Ventula travel  DMC d.o.o. za kulturno turistički itinerer „Arheološko istraživanje Antičke Salone“

Plaketa sa srebrnim znakom: Turistička agencija OMNIVIA – Obrt Kaštil Slanica za kulturno turistički itinerer „Tečaj klapskog pjevanja“

Plaketa sa brončanim znakom: Eklata d.o.o. „Blaga dalmatinskih samostana“

 

Nagrada će se dodijeliti na završnoj svečanosti kongresa 26.ožujka 2020. s početkom u 19:00h u hotelu President Solin*****.