Proceedings

Proceedings of the International Congress of Historic Cities


ISSN: 2718-3726

Nakladnik / Publisher:
Turistička zajednica Grada Solina
Kralja Zvonimira 69
21210 Solin – Hrvatska

Za nakladnika / For the Publisher:
Jelena Stupalo, dipl. ing.
direktorica/director

Glavni urednik / Editor in chief:
Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., Karlovac

Uređivački odbor / Editorial board:
dr.sc. Lorena Bašan, Opatija; mr.sc. Sanjin Mihelić, Zagreb; Jelena Stupalo, dipl. ing., Solin; dr.sc.
Marija Valčić, Zagreb

Editions

2019

2020

2021